سال مهار تورم و رشد تولید
امروز پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ ۱۱:۴۵
 

مدیریت امورمالی

 

*رئیس امور مالی
  خانم عبدالحسینی

تلفن مستقیم: 61636700

 

جداسازی مدیریت بهداشت و درمان از مدیریت امور اداری شرکت نفت ایران از زمان تشکیل شرکت خدمات عمومی بهداشت صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت (سهامی خاص)‌ آغاز و به تبع آن در واحد امور مالی بهداشت درمان تهران نیز ادامه پیدا کرد.

امور مالی بهداشت و درمان صنعت نفت تهران فعالیت مستقل خود از مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران را در سال 1378 با زیر مجموعه ای از واحدهای حسابداری مالی، بودجه و کنترل هزینه ها، سندرسی، حسابداری حقوق و دستمزد، حسابداری کنترل اموال، حسابداری پیمان ها، ‌خزانه و حسابداری درآمد ها آغاز کرد. واحد حسابداری زیر نظر واحد معاونت پشتیبانی بهداشت و درمان صنعت نفت تهران است

در حال حاضر، خدمات مالی بهداشت و درمان صنعت نفت تهران، قم، البرز و همچنین حسابداری دندانپزشکی و صندوق وصولی نیز زیر نظر این واحد در حال خدمت رسانی هستند


اهداف واحد


اجرای صحیح مقررات، آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب و ابلاغی از سوی واحدهای ذیربط، ارائه خدمات مطلوب به کارکنان ذیربط اعم از شاغلان، مراجعه کنندگانسازمان، شناسایی و وصول درآمدهای حاصل از ارائه خدمات به اشخاص ثالث، بازنشستگان و افراد تحت تکفل، ثبت و حساب گذاری صحیح ارقام و مبالغ در قالب بودجه مصوب و پرداخت مطالبات کارکنان
.

                                                                                                                                                                   
شرح وظایف واحدنظارت و کنترل بر هزینه واحدها، ثبت و کنترل مبالغ به هنگام ورود و خروج کالا در دفاتر، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، پیمانکاری، مشاوره ای، پرکیس، پرداخت هزینه درمان خارج از شرکت کارکنان بهداشت و درمان تهران، پرداخت مطالبات پیمانکاران، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات، دریافت مال الاجاره از مستاجرین غرفه ها، دریافت هزینه خدمات درمانی از مراجعان غیرشرکتی، دریافت هزینه خدمات درمانی از امور بازنشستگی، پیش بینی بودجه واحدها، صدورچک، ثبت/تمدید/ابطال ضمانت نامه ها، صدور و ارسال اعلامیه جهت شرکت های تابعه، پرداخت علی الحساب به کارکنان، واحدهای متقاضی و بیماران اعزامی جهت معالجه در خارج از شرکت، ارسال گزارشات مربوط به خدمات ارائه شده به سایر  بهداری ها و ستاد، وصول مطالبات بازنشستگی و ...

  


آدرس و فاکس

 

خیابان حافظ، ‌خیابان سرهنگ سخایی، روبروی بیمارستان فوق تخصصی مرکزی صنعت نفت تهران، شماره 82،ساختمان مدیریت، طبقه سوم، ‌واحد مالی

تلفن: 61636700

فاکس : 66716032