سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ ۱۳:۴۸
 

مدیریت امورمالی

 

*رئیس امور مالی
  خانم عبدالحسینی

تلفن مستقیم: 61636700

 

جداسازی مدیریت بهداشت و درمان از مدیریت امور اداری شرکت نفت ایران از زمان تشکیل شرکت خدمات عمومی بهداشت صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت (سهامی خاص)‌ آغاز و به تبع آن در واحد امور مالی بهداشت درمان تهران نیز ادامه پیدا کرد .

امور مالی بهداشت و درمان صنعت نفت تهران فعالیت مستقل خود از مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران را در سال  1378 با زیر مجموعه ای از واحدهای حسابداری مالی ، بودجه و کنترل هزینه ها ، سندرسی ، حسابداری حقوق و دستمزد، حسابداری کنترل اموال، حسابداری پیمان ها ، ‌خزانه و حسابداری درآمد ها آغاز کرد. واحد حسابداری زیر نظر واحد معاونت پشتیبانی بهداشت و درمان صنعت نفت تهران است .

در حال حاضر ، خدمات مالی بهداشت و درمان صنعت نفت تهران ، قم ، البرز و همچنین حسابداری دندانپزشکی و صندوق وصولی نیز زیر نظر این واحد در حال خدمت رسانی هستند.


اهداف واحد


اجرای صحیح مقررات، آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب و ابلاغی از سوی واحدهای ذیربط ، ارائه خدمات مطلوب به کارکنان ذیربط اعم از شاغلان ، مراجعه کنندگانسازمان ، شناسایی و وصول درآمدهای حاصل از ارائه خدمات به اشخاص ثالث، بازنشستگان و افراد تحت تکفل ، ثبت و حساب گذاری صحیح ارقام و مبالغ در قالب بودجه مصوب و پرداخت مطالبات کارکنان
.

                                                                                                                                                                   
شرح وظایف واحدنظارت و کنترل بر هزینه واحدها، ثبت و کنترل مبالغ به هنگام ورود و خروج کالا در دفاتر، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان رسمی ، پیمانی ، قراردادی، پیمانکاری ، مشاوره ای، پرکیس ، پرداخت هزینه درمان خارج از شرکت کارکنان بهداشت و درمان تهران ، پرداخت مطالبات پیمانکاران ، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ، دریافت مال الاجاره از مستاجرین غرفه ها، دریافت هزینه خدمات درمانی از مراجعان غیرشرکتی، دریافت هزینه خدمات درمانی از امور بازنشستگی ، پیش بینی بودجه واحدها ، صدورچک ، ثبت/تمدید/ابطال ضمانت نامه ها ، صدور و ارسال اعلامیه جهت شرکت های تابعه ، پرداخت علی الحساب به کارکنان ، واحدهای متقاضی و بیماران اعزامی جهت معالجه در خارج از شرکت ، ارسال گزارشات مربوط به خدمات ارائه شده به سایر  بهداری ها و ستاد، وصول مطالبات بازنشستگی و ...

  


آدرس و فاکس

 

خیابان حافظ، ‌خیابان سرهنگ سخایی، روبروی بیمارستان فوق تخصصی مرکزی صنعت نفت تهران، شماره 82،ساختمان مدیریت، طبقه سوم، ‌واحد مالی

تلفن: 61636700

فاکس : 66716032