سال مهار تورم و رشد تولید
امروز پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ ۱۲:۲۰
 

P.C.C.U


نام بخش:  P.C.C.U

رئیس بخش: دکتراسماعیلی  

                      سرپرستار:  زهره عسگر پور 
 اسماعیلی

شماره تماس بخش: 02161636660- 02161636331 -02161636570

 موقعیت مکانی:  طبقه دوم پلی کلینیک           

شرح فعالیت بخش: بستری بیماران قلبی، بیماران آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی و تعبیه ICD، PPM، تست ورزش، انجام اقدامات دندانپزشکی جهت بیمارانی که از قرص وارفارین استفاده می کنند. بیماران DVT,HTN و بیماری های  نارسایی قلبی

ارائه خدماتی نظیر : مراقبت های قبل و بعد از آنژیوگرافی- نوار قلب، تزریق خون و فرآورده های خونی، پانسمان، CPR، آموزش به بیماران در بدو ورود و حین بستری و زمان ترخیص، سرم تراپی.مراقبت از بیماران بعد از تعبیهCRT