سال مهار تورم و رشد تولید
امروز پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ ۱۲:۲۱
 

CCU1

نام بخش: CCU1

رئیس بخش: دکتراسماعیلی

سرپرستار بخش: جمال الدین قرنجیک

اسماعیلی  
قرنجیک

شماره تماس بخش:  61636181021

شرح فعالیت بخش: مانیتورینگ بیست و چهار ساعته بیماران، پیگیری و انجام مشاوره های درمانی درخواست شده توسط پزشک، مراقبت های پرستاری و پزشکی از بیماران قلبی طبق استانداردهای درمانی کشور.

 

ارائه خدماتی نظیر : پذیرش و مراقبت از بیماران قلبی از بدو ورود تا زمان ترخیص بر اساس استانداردهای بهداشتی درمانی کشور، آموزش به بیماران در بدو ورود، حین بستری و زمان ترخیص.