سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ ۱۴:۱۸
 

CCU1

 

 

 

نام بخش: CCU1

رئیس بخش: دکتر مهرداد اسماعیلی

سرپرستار بخش: جمال الدین قرنجیکشماره تماس بخش:  61636181021

شرح فعالیت بخش: مانیتورینگ بیست و چهار ساعته بیماران ، پیگیری و انجام مشاوره های درمانی درخواست شده توسط پزشک ، مراقبت های پرستاری و پزشکی از بیماران قلبی طبق استانداردهای درمانی کشور.

 

ارائه خدماتی نظیر : پذیرش و مراقبت از بیماران قلبی از بدو ورود تا زمان ترخیص بر اساس استانداردهای بهداشتی درمانی کشور ، آموزش به بیماران در بدو ورود ، حین بستری و زمان ترخیص.