سال مهار تورم و رشد تولید
امروز پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ ۱۱:۳۵
 

 

نام بخش: NICU

رئیس بخش: دکتر عبدالحمید ادراکی

سرپرستار بخش: خاطره صبوری

دکتر ادراکی صبوری

شماره تماس بخش:  61636563-021      

موقعیت مکانی : طبقه چهارم ساختمان مرکزی

شرح فعالیت بخش:  نوزادان نارس و دارای وزن پایین  که نیاز به  مانیتورینگ  ومراقبت  ویژه دارند . نوزادان با مشکلات تنفسی، گوارش، عفونت، اختلال متابولیسم و ناهنجاری مادر زادی  زردی پرخطر نوزادی از جمله  بیمارانی هستندکه دراین بخش به آنها خدمات ارایه می شود .

 

ارائه خدماتی نظیر: مانیتورینگ ،سرم درمانی ،مراقبت، تغذیه وریدی ، دارو درمانی ومراقبت تخصصی  مبتنی بر شواهد  ومراقبت ویژه  پس از عمل جراحی  درنوزادن