سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
امروز دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ ۰۷:۴۰
 

 

 

بخش: اورژانس

رئیس بخش: دکتر شاه آبادی

سرپرستار بخش:  سیمین هاشمیون

شاه آبادی

هاشمیون

  شماره تماس بخش:    02161636170   02161636169

موقعیت  مکانی: طبقه همکف ساختمان  پاسارگاد

  شرح فعالیت بخش: رسیدگی به بیمارانی که به طور سرپایی به بیمارستان جهت درمان های اورژانسی مراجعه می کنند و رسیدگی به بیماران بدحال و بستری آنها در بخش های مختلف .

  ارائه خدماتی نظیر: تحت نظرگرفتن بیمار، ویزیت سرپایی؛ تحت نظر اورژانس و بررسی درمانی جهت بستری یا تعیین تکلیف