سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ ۱۰:۴۰
 

CCU2


نام بخش: CCU2

رئیس بخش: دکتر مهرداد اسماعیلی

سرپرستار بخش: جمال الدین قرنجیک


 

شماره تماس بخش: 02161636198

موقعیت مکانی:  طبقه دوم ساختمان پلی کلینیک

شرح فعالیت بخش: مانیتورینگ بیست و چهار ساعته بیماران ، کنترل آزمایشات خونی ، مراقبت های پرستاری و پزشکی از بیماران قلبی طبق استانداردهای درمانی کشور . آموزش مراقبت های  درمانی- مراقبتی به بیمارو خانواده وی .


ارائه خدماتی نظیر : پذیرش و مراقبت از بیماران حاد قلبی عروقی از بدو پذیرش تا زمان ترخیص بر اساس استانداردهای بهداشتی - درمانی کشور ، آموزش به بیماران در بدو ورود و حین بستری و زمان ترخیص.