سال مهار تورم و رشد تولید
امروز پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ ۱۰:۵۴
 

CCU2


نام بخش: CCU2

رئیس بخش: دکتراسماعیلی

سرپرستار بخش: جمال الدین قرنجیک

اسماعیلی  
قرنجیک

شماره تماس بخش: 02161636198

موقعیت مکانی:  طبقه دوم ساختمان پلی کلینیک

شرح فعالیت بخش: مانیتورینگ بیست و چهار ساعته بیماران، کنترل آزمایشات خونی، مراقبت های پرستاری و پزشکی از بیماران قلبی طبق استانداردهای درمانی کشور.آموزش مراقبت های  درمانی- مراقبتی به بیمارو خانواده وی


ارائه خدماتی نظیر : پذیرش و مراقبت از بیماران حاد قلبی عروقی از بدو پذیرش تا زمان ترخیص بر اساس استانداردهای بهداشتی - درمانی کشور، آموزش به بیماران در بدو ورود و حین بستری و زمان ترخیص.