سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ ۱۰:۴۲
 

واحد درمان غیر مستقیم


* رئیس امور درمان غیرمستقیم

دکتر استرابی

تلفن مستقیم : 61636900

 


تاریخچه

این واحد جهت رسیدگی به اسناد پزشکی بیماران معرفی شده به مراکز خارج از بهداشت و درمان و انجام امور بیمه گری از اواخر سال 1378 و در سال 1380 منجر به ایجاد سمت سازمانی واحدی به این نام در ساختار سازمانی بهداشت و درمان صنعت نفت تهران شد. این واحد فعالیت های اولیه خود را بدون تشکیلات خاصی آغاز به کار کرد. بازنگری در این روال از اواخر سال 1381 به طور جدی انجام و رسما در سال 1382 واحدی به نام «درمان غیرمستقیم و امور بیمه گری » تشکیل و در طی زمان حسب ضرورت و دامنه گسترده فعالیت توسعه یافت.


ماموریت سازمانی


ساماندهی و نظارت بر امور مربوط به دریافت خدمات بهداشتی و درمانی خانواده محترم صنعت نفت تهران از مراکز غیر شرکتی.

 


شرح وظایف


درمان غیرمستقیم شامل واحدهای زیر شده که به توضیح فعالیت و شرح وظایف آنها پرداخته می شود :

1.    رسیدگی به اسناد پزشکی: پذیرش اسناد و مدارک مربوط به هزینه های پزشکی سرپایی و بستری کارکنان صنعت نفت و افراد تحت تکفل آنان از رابطان محترم شرکت های تابعه صنعت نفت، بررسی و رسیدگی این اسناد، تاییدیه هزینه های مجاز، صدور اسناد پرداخت و ارسال به امور مالی.

2.    واحد نظارت بر ارجاع بیماران: برنامه ریزی و نظارت بر امور مربوط به ارجاع بیماران از مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانی به مراکز غیرشرکتی.

3.    امور قراردادها: شناسایی مراکز تشخیصی و درمانی غیرشرکتی با توجه به نیاز بهداشت و درمان صنعت نفت تهران ، بررسی کارایی و مجوزهای قانونی، مذاکرات اولیه ، عقد قرارداد همکاری ، نظارت بر نحوه ارائه خدمات به بیماران ارجاع شده ، رسیدگی به صورتحساب های ارسالی از مراکز طرف قرارداد.

4.    واحد صدور دفترچه خدمات درمانی: دریافت مدارک متقاضیان ، اقدامات و بررسی اولیه ، صدور دفترچه و ثبت در سیستم نرم افزاری بیمه گری، چاپ دفترچه و ارائه به رابطان شرکت ها و متقاضیان.

5.    شورای هزینه های درمانی : دریافت مدارک مربوط به هزینه های بهداشتی درمانی خاص، آماده سازی جهت طرح موضوع در شورای هزینه های درمانی پس از کارشناسی مربوطه ، طرح موضوع در شورا ، ابلاغ رای و محاسبات مربوطه.

لیست مبالغ کمک هزینه‌های ارتز و پروتز و کمک هزینه‌های دندانپزشکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در سال 1402 :
001