سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ ۱۰:۴۷
 

ارزش ها

ما به رعایت و حفظ ارزش های زیر پایبند هستیم:
 
1) ایمنی کارکنان و بیماران

2) رعایت اخلاق حرفه ای 

3) رعایت منشور حقوق بیماران

4) عدالت در دسترسی به خدمات
 
5) مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در قبال خدمت گیرندگان
 
6) الهام‌بخشی و امیدآفرینی
 
7) تعالی و رشد سرمایه‌های انسانی

اعتباربخشی