سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ ۱۰:۰۵
 

واحد آموزش پژوهش

 


پرسنل واحد آموزش و پژوهش

آقای دکتر فرخ ابتکار (رئیس آموزش و پژوهش)

خانم پریسا همتی (مسئول دفتر)

خانم صدیقه خیرخواهی (کارشناس آموزش)

خانم ندا بحرانی‌پور (مسئول کتابخانه)

 


رسالت واحد آموزش و پژوهش


رسالت واحد آموزش و پژوهش بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران آمورش و توانمند‌سازی پرسنل شاغل در تمامی واحدها/ بخش های بیمارستان و مراکز درمانی تابعه از طریق ارتقاء سطح علمی و آموزش‌های حرفه‌ای.

ارتقاء فرآیندهای آموزشی متناسب با مهارت ، دانش ، و الزامات شغلی در راستای فلسفه وجودی بیمارستان و با هدف فرصت های یادگیری ،‌ پیشرفت فردی و حرفه ای کارکنان .

 


چشم انداز واحد آموزش پژوهش

 

این واحد در تلاش است تا با  استقرار استانداردهای اعتبار بخشی ملی ایران و در راستای چشم انداز بهداشت و درمان صنعت نفت تهران به مدیریت و آموزش صحیح نیروی انسانی با رویکرد ارتقاء توانمند ی های علمی و عملی کارکنان واجد صلاحیت و با قابلیت بهره برداری مناسب از فناوری ها و نو آوری ها بپردازد.

واحد آموزش و پژوهش با ارائه خدماتی کارآمد و اثربخش در تلاش است تا با حفظ ارزش های انسانی و تکریم کارکنان به سازمانی دانش محور تبدیل شود.

 


اهداف کلی

 

ارتقا مستمر سطح مهارت و توانمندی های علمی و عملی کارکنان

 


اهداف اختصاصی

 

- ارتقاء سطح توانمندی علمی و عملی کارکنان در راستای محور مدیریت و آموزش کارکنان

- برنامه ریزی جهت ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی در راستای محور مدیریت و آموزش کارکنان

- ارتقاء کیفیت برنامه ریزی آموزش بدو خدمت جهت پرسنل جدیدالورود در راستای محور مدیریت و آموزش کارکنان

- میزان تاثیر آموزش ( دوره های آموزشی تخصصی و غیر تخصصی) بر کارایی و عملکرد کارکنان

- افزایش انگیزه کاری کارکنان جهت شرکت در برنامه های  آموزشی در راستای محور مدیریت و آموزش کارکنان

- ساماندهی نظام آموزش غیر حضوری کارکنان در راستای محور مدیریت و آموزش کارکنان

 


شرح وظایف

 

- تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت )

- تعیین نیازهای آموزشی (مددجو و خانواده ، رده های مختلف کادر درمانی)

- تعیین اولویت های آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی

- اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه ها

- تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

- هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه های پزشکی ، پیراپزشکی

- تهیه کتب ، مجلات ، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان

- شرکت در کمیته های مرتبط

- برگزاری برنامه های آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشی واحدهای ذیربط

- ایجاد زمینه‌های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیت های آموزشی و پژوهشی

- همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی کارکنان و مددجویان

- همکاری و هماهنگی با سوپروایزران بالینی و کنترل عفونت در امر آموزش

- برنامه ریزی جهت مشارکت  فعال کارکنان در سمینارها ، کنگره ها و کارگاه های آموزشی برون سازمانی

- همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی

- هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط

- برنامه ریزی در جهت  تهیه جزوات ، پوسترها  و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان

- ثبت و گزارش و پاسخگویی تمامی فعالیت های آموزشی به مدیران ستادی سازمان

- کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط

- کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها

- ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده


آدرس و فاکس


‌خیابان حافظ، ‌خیابان سرهنگ سخایی، روبروی بیمارستان فوق تخصصی مرکزی صنعت نفت تهران، شماره 82،ساختمان مدیریت، طبقه چهارم، واحد آموزش و پژوهش

آقای دکتر فرخ ابتکار (رئیس آموزش و پژوهش)       61636261 

      - خانم پریسا همتی ( مسئول دفتر)                                  61636261 

      - خانم صدیقه خیرخواهی ( کارشناس آموزش )                   61636341

      - خانم ندا بحرانی پور ( مسئول کتابخانه )                         61636235

 

فکس :  66348147  

 ایمیل:Research.thn@piho.ir