سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۵۴
 

 

 این مرکز به صورت شبانه روزی و در تمامی روزهای هفته  آماده خدمت رسانی به کارکنان و خانواده های محترم آنان است.

رئیس مرکز : دکتر محسن پرهیزگار

رئیس امور اداری و مالی : مرتضی دهقان پور
 
 آدرس : خیابان دماوند ، چهارراه خاقانی ، ابتدای خیابان خاقانی ، مرکز بهداشتی و درمانی فجر

تلفن مستقیم : 77430338 – 77430336 - 77430332

تلفن داخلی : 36512

فکس : 77430340

پست الکترونیک : fajr.clinick@gmail.com

 

شنبه تا چهار شنبه

صبح

خانم دکتر اسدیان

اطفال

فـجـر

یکشنبه ، سه شنبه

صبح

آقای دکتر منفرد

جراحی

شنبه

صبح

خانم دکتر غفوری

زنان

چهارشنبه

صبح

خانم دکتر غلامی

دوشنبه

صبح

خانم دکتر شفیقیان

یکشنبه

صبح

خانم دکتر دوستعلی

قلب

-

-

-

پوست

دوشنبه و چهار شنبه

صبح

خانم دکتر قاسمی

داخلی

یکشنبه و سه شنبه

صبح

آقای دکتر شیرالی

اعصاب و روان

دوشنبه و چهارشنبه

صبح

آقای مهران میرزایی

اپتومتری

شنبه

عصر

آقای علی مصطفوی

تغذیه

یکشنبه و دوشنبه

صبح

خانم الناز شهرابی

شنبه و دوشنبه

صبح

خانم مصطفایی

مشاوره

سه شنبه و پنج شنبه

صبح

خانم هدایت منش

چهارشنبه

صبح

آقای دکتر حکمت

چشم

یکشنبه

صبح

آقای دکترسامانی

ENT