سال مهار تورم و رشد تولید
امروز پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ ۱۱:۳۶
   این مرکز  به صورت شبانه روزی و در تمامی روزهای هفته آماده خدمت به کارکنان صنعت نفت و خانواده های محترم آنان است.

رییس مرکز : دکتر مشتری دوست


آدرس : میدان آزادی ، خیابان آزادی کوچه لعل آخر مرکز بهداشتی و درمانی آزادی


تلفن داخلی : 36610 - 36359

فکس :
66045554

پست الکترونیک: 

azadi.clinick@gmail.com

 

 

شنبه تا چهارشنبه

صبح

خانم دکتر غلام پور

اطفال

آزادی

دوشنبه

صبح

آقای دکتر نیکودل

یکشنبه و سه شنبه 14 الی17.30

عصر

سه شنبه

صبح

خانم دکتر شفیقیان

زنان

چهارشنبه

صبح

خانم دکتر مهرپرور

دوشنبه

صبح

خانم دکتر کهنسال

شنبه و یکشنبه

صبح

خانم دکتر ملا صالحی

یکشنبه و سه شنبه

صبح

آقای دکتر الماسی

پوست

سه شنبه

صبح

آقای دکتر طباطبایی

ارولوژی

شنبه و چهارشنبه

صبح

آقای دکتر آقاجان پور

فوق گوارش

شنبه

عصر

خانم دکتر یابری

ENT

چهارشنبه

عصر

آقای دکتر خوشرفتار

چهارشنبه7 الی 19وعصر شنبه

صبح وعصر

آقای شرفی

ادیو متریست

شنبه ،یک ، دو و چهارشنبه

صبح

آقای دکتر پرویز اردونی

داخلی

سه شنبه 13 الی 16

عصر

یکشنبه و سه شنبه

صبح

آقای دکتر عطاری مقدم

اعصاب و روان

شنبه  ،یک شبنه ،سه شنبه چهارشنبه

صبح

خانم مینو نصیری

اپتومتری

دو شنبه

عصر

یکشنبه و سه شنبه

عصر

آقای دکتر منفرد

جراحی

یکشنبه 30/15 الی 30/17

عصر

آقای دکتررزمجو

نورولوژی

یکشنبه

صبح

آقای دکتر خیاط زاده

آسم و آلرژی

سه شنبه

عصر

آقای دکتر عبدی

ارتوپدی

شنبه ودوشنبه 30/8 تا 30/12

صبح

خانم دکتر دوستعلی

قلب

_

صبح

آقای دکتر اخلاقی نیا

سونوگرافی

_

صبح

خانم حسینی

رادیو لوژی

شنبه

صبح

خانم دکترفروزان فر

چشم پزشک

دوشنبه

صبح

خانم دکتر شهابی

یکشنبه  ها یک هفته در میان

عصر

چهارشنبه و  پنجشنبه

عصر

آقای علی مصطفوی

تغذیه

شنبه ویکشنبه و چهارشنبه

صبح

خانم مریم خراسانی

شنبه

صبح

دکتر شیما عطایی

مشاوره

دوشنبه و سه شنبه

صبح

خانم لیلا جبلی

چهارشنبه و پنج شنبه

صبح

خانم فاطمه مصطفایی