سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
امروز سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱ ۰۵:۰۷
 

پلی کلینیک فوق تخصصی بیمارستان صنعت نفت تهران


رئیس پلی کلینیک فوق تخصصی بیمارستان صنعت نفت تهران
دکتر سعید شفقیه 
تلفن مستقیم
رئیس پلی کلینیک : 61637091

چارت پلی کلینیک