سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ ۱۴:۰۴
 

معرفی امور پرستاری و مامایی

 

* رئیس امور پرستاری و مامایی
 زهرا نوری

تلفن دفتر پرستاری : 61636163-61636180

 


پرستاری در ایران

نخستین آموزشگاه پرستاری در سال 1294 در ایران گشایش یافته و دوره های آموزشی سه ساله ای را جهت علاقمندان این رشته برگزار می کرد. در سال 1314 در شهرهای تبریز ، مشهد و شیراز نیز  آموزشگاه های پرستاری تاسیس شدند. در سال 1320 آموزشگاه پرستاری دانشگاه تهران افتتاح شد.در سال 1335 وزارت بهداری برای تدوین برنامه های آموزشی پرستاری از کارشناسان بین المللی پرستاری دعوت به همکاری و اولین کنفرانس بزرگ پرستاری را در تهران برگزار کرد.  

 


پرستاری در صنعت نفت

پرستاری در صنعت نفت از سال  1320در آموزشگاه های پرستاری شرکت نفت آبادان آغاز شد. آموزش بهیاری از سال 1332 در صنعت نفت آغاز  و به مرور زمان ، صنعت نفت به تربیت نیروهای تخصصی جهت کار در بیمارستان های نفت پرداخت .


دفتر خدمات پرستاری

دفتر پرستاری ، پل ارتباطی کادر پرستاری با سایر واحدهای بیمارستانی است. مترون بیمارستان به عنوان مدیر دفتر پرستاری و مسئول تمامی افراد شاغل در کادر پرستاری است. دفتر پرستاری مرکز به عنوان سیستم عالی هدایت و نظارت بر فرآیندهای پرستاری در چند حوزه فعالیت داشته که به تفکیک به آنها اشاره می شود:

-     مصاحبه ، جذب و توزیع نیروها در رده های مختلف درمانی بنا بر نیاز بخش ها

-     ساماندهی تحویل و تحول داروهای مخدر و پوکه های استفاده شده با داروخانه

-     ارزیابی نیازمندی های تجهیزات پزشکی بخش ها

-     مشارکت و مشاوره در طرح های اجرایی جهت پیشبرد اهداف پرستاری و ارتقا فرآیندها

-     تدوین و اجرای اصول حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی