سال مهار تورم و رشد تولید
امروز پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ ۱۱:۵۵
 

همودیالیز

نام بخش: همودیالیز
رئیس بخش: دکتر فرین رشید فرخی
سرپرستار بخش : محسن ظهرابی نیا 

          

شماره تماس بخش: 02161636196- 02161636326

 شرح فعالیت بخش: این بخش جزو بخش های سرپایی بوده و در دو شیفت صبح و عصر میزبان بیماران است. بیماران از کلینیک نفرولوژی یا بخش های بستری برای انجام دیالیز به این بخش منتقل می شوند.