سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ ۱۳:۵۶
 

همودیالیز

نام بخش: همودیالیز
رئیس بخش: دکترعصمت قانعی
سرپرستار بخش :علی اکبری

          

شماره تماس بخش: 02161636196- 02161636326

 شرح فعالیت بخش : این بخش جزو بخش های سرپایی بوده و در دو شیفت صبح و عصر میزبان بیماران است. بیماران از کلینیک نفرولوژی یا بخش های بستری برای انجام دیالیز به این بخش منتقل می شوند.