سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
امروز دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ ۰۹:۰۲
 

همودیالیز

نام بخش: همودیالیز
 

                 رئیس بخش: دکتر فرین رشید فرخی

          

شماره تماس بخش: 02161636196- 02161636326

 شرح فعالیت بخش: این بخش جزو بخش های سرپایی بوده و در دو شیفت صبح و عصر میزبان بیماران است. بیماران از کلینیک نفرولوژی یا بخش های بستری برای انجام دیالیز به این بخش منتقل می شوند.

همودیالیز