سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ ۱۰:۴۳
 

 

نام بخش:  نوزادان

رئیس بخش: دکتر  عبدالمجید ادراکی

سرپرستار بخش: سارا آذریون

 


شماره تماس بخش: 02161636275

موقعیت مکانی :  طبقه چهارم ساختمان مرکزی

شرح فعالیت بخش: بستری نوزادان ترم جهت اقدامات درمانی ، این بخش دارای سه انکیباتور است که نوزادان ایکتر بستری می شوند ومورد  فتوتراپی و اقدامات سرم تراپی قرار می گیرند.

  ارائه خدماتی نظیر:  انجام اقدامات تشخیصی و درمانی  انواع بیماری های نوزدان