سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
امروز دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ ۰۹:۱۰
 

اعصاب و روان مردان

 نام بخش: اعصاب و روان مردان
 

رئیس بخش: دکتر ژاله گلستانی

 

سرپرستار بخش:  محمد تقی اختری

 ژاله  اختری

شماره تماس بخش: 02161636340- 02161636924

 

موقعیت مکانی: ساختمان پاسارگاد، طبقه چهارم 

شرح فعالیت بخش: بستری بیماران اعصاب و روان با تشخیص های مختلف ، مراقبت های عمومی، انجام مشاوره و ارائه گزارش وضعیت روزانه جسمی و روحی بیمار.

 

  ارائه خدماتی نظیر : بستری و تحت نظر بودن بیماران، مشاوره های اعصاب و روان، تست های تشخیصی.

اعصاب و روان مردان