سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
امروز دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ ۰۹:۱۵
 

آندوسکوپی

نام بخش:آندوسکوپی

رئیس  بخش: زهرا نوری نیارکی

نوری
 

شماره تماس بخش: 02161636185-02161636237


  ارائه خدماتی نظیر:
آندوسکوپی، کلونوسکوپی، آندوسونوگرافی، کلیپس کولون، پولیپکتومی، اندورکتال، بالن گذاری، E.R.C.P ، U.B.T    ، F.N.A


اندوسکوپی