سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ ۱۴:۰۶
 

آندوسکوپی

نام بخش:آندوسکوپی

رئیس  بخش:  دکتر محمدرضا فضلی

                                                           سرپرستار بخش :شهناز افشاری
 

شماره تماس بخش: 02161636185-02161636237


  ارائه خدماتی نظیر :
آندوسکوپی ، کلونوسکوپی ، آندوسونوگرافی ، کلیپس کولون ، پولیپکتومی ، اندورکتال ، بالن گذاری، E.R.C.PU.B.T ،   ، F.N.A