سال مهار تورم و رشد تولید
امروز پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ ۱۲:۰۷
 

آندوسکوپی

نام بخش:آندوسکوپی

رئیس  بخش:  دکتر محمدرضا فضلی


 

شماره تماس بخش: 02161636185-02161636237


  ارائه خدماتی نظیر:
آندوسکوپی، کلونوسکوپی، آندوسونوگرافی، کلیپس کولون، پولیپکتومی، اندورکتال، بالن گذاری، E.R.C.P ، U.B.T    ، F.N.A