سال جهش تولید
امروز شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ ۲۲:۵۴
 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه

تاریخ

روز

ساعت

مکان

 

ورزش و تن آرامی
(بعد از هفته 14 بارداری)20/01/96


یکشنبه


8 الی 9.30 صبح


سالن ورزش


زایمان (بعد از هفته 30 بارداری)


20/01/96


یکشنبه


9.30 الی 10.30 صبح


سالن جلسات

پدر شدن و مراقبت از نوزادان(بعد از هفته 30)


20/01/96


یکشنبه


10.30 الی 12.30


سالن جلسات


آموزش شیر
(بعد از هفته 14 بارداری)


21/01/96


دوشنبه


8 الی 9 صبح


اتاق آموزش

سازگاری بدن با بارداری
(تا هفته 26 بارداری)


27/01/96


یکشنبه


9.30 الی 10.30


سالن جلسات


همسران


27/01/96


یکشنبه


11 الی 12


سالن جلسات

زایمان
(بعد از هفته30بارداری)


03/02/96


یکشنبه


9.30الی 10.30


سالن جلسات


پدر شدن و مراقبت نوزادان
(بعد هفته 30 بارداری)


03/02/96


یکشنبه


10.30 الی 12.30


سالن جلسات


آموزش شیر
(بعد از هفته 14 بارداری)


10/02/96


یکشنبه


8 الی 9 صبح


اتاق آموزش


ورزش و تن آرامی
(بعد از هفته14 بارداری)


10/02/96


یکشنبه


10 الی 11


سالن ورزش


سازگاری بدن با بارداری
(تا هفته 26 بارداری)


17/02/96


یکشنبه


9.30 الی 10.30


سالن جلسات

تغذیه در بارداری (تا هفته بارداری)


17/02/96


یکشنبه


10.30 الی 11


سالن جلسات

همسران

17/02/96

یکشنبه

11 الی 12


سالن جلسات

آموزش شیردهی
(بعد از هفته14)


24/02/96


یکشنبه


8.30 الی 9.30


اتاق آموزش مادران 

 

 

 

 

زایمان
(بعد از هفته 30بارداری)


07/03/96


یکشنبه


9.30 الی 10.30 صبح


سالن جلسات

پدرشدن و مراقبت نوزاد


07/03/96


یکشنبه


10.30 الی 12.30


سالن جلسات

آموزش شیر
(بعد از هفته 14 بارداری)


08/03/96


دوشنبه


8 الی 9 صبح


اتاق آموزش

ورزش و تن آرامی
(بعد از هفته 14 بارداری)


08/03/96


دوشنبه


10 الی 11 صبح


سالن ورزش

سازگاری بدن با بارداری
(تا هفته 26 بارداری)


21/03/96


یکشنبه


9.30 الی 10.30


سالن جلسات

تغذیه در بارداری
(تا هفته26 بارداری)


21/03/96


یکشنبه


10.30 الی 11


سالن جلسات


همسران


21/03/96


یکشنبه


11 الی 12 صبح


سالن جلسات