سال جهش تولید
امروز سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۰۵
 
خانم دکتر شادابی
 99/6/23  لغایت  99/6/23  متخصصENT  ENT
  دکتر  سید علی جوادی 
 99/07/08  لغایت  99/07/08  متخصص ریه
 ریه
 خانم دکتر مراد خانی
 99/6/23  لغایت  99/6/23  متخصص جراحی عمومی
 جراحی
 خانم دکتر مراد خانی  99/6/30  لغایت  99/6/30   متخصص جراحی عمومی   متخصص