سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۴:۵۷
 
 نام خانوادگی تخصص  از تاریخ  تا تاریخ 
دکتر مجدی  متخصص قلب  1400/08/08  1400/08/08
دکتر دهستانی  فوق تخصص ریه 1400/08/08 1400/08/08
دکتر سوداگر متخصص آریتمی 1400/08/08 1400/08/10