سال جهش تولید
امروز شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ ۲۰:۵۲
 

بهبود کیفیت

 

رئیس بهبود کیفیت :موری احمدی

تلفن مستقیم بهبود کیفیت : 61636847- 61363837 - 61636942


بهبود کیفیت به معنای ؛

بهبود کیفیت چارچوبی برای ارتقاء کیفیت مستمر خدمات، نظم بخشیدن به فعالیت های در حال انجام، موظف ساختن و پاسخگو کردن سازمان های ارائه دهنده سلامت به رعایت اصول تعالی خدمات بالینی.


اجرای بهبود کیفیت شامل

-  مشارکت بیمار و همراهان
دریافت مطلوب خدمات سلامت
، در دسترس قرار گیری اطلاعات به نحو مطلوب ...

- مدیریت خطر
فرهنگ سازی و عوامل مشوق سازمانی برای مشارکت کارکنان و متخصصان برای گزارش دهی و رفع خطاها


-
ممیزی بالینی
انتخاب موضوع ممیزی
، بررسی وضعیت موجود، تعیین استانداردها، مقایسه وضع موجود با استانداردها 

- آموزش

تخصیص زمان آموزش جهت کارکنان، استراتژی و برنامه عملی مشخص

 

-  اثر بخشی بالینی
طبابت مبتنی بر شواهد
، راهکارهای طبابت بالینی

 

- استفاده از اطلاعات
آموزش و توجیه پرسنل جهت کار با سیستم منابع انسانی، استفاده از اطلاعات ثبت شده در سیستم به منظور ارتقاء کیفی


-  مدیریت کارکنان
تعیین ویژگی های شغلی کارکنان
، کارمند یابی و کارمند گزینی

بهبود کیفیت