سال رونق تولید 
امروز جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ ۰۳:۲۲

اخبار

با هدف رعایت حقوق مراجعین

کنفرانس آموزش به بیماران دربیمارستان نفت تهران برگزار شد

کنفرانس آموزش به بیماران باهدف افزایش آگاهی بیماران بیمارستان نفت تهران با حضور جمعی ازپزشکان و کارشناسان پرستاری و مامایی بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بهداشت و درمان نفت تهران، نصیردیوانی کارشناس ارشد دفتر اعتبار بخشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مسئول آموزش بیمارستان شهید هاشمی نژاد دراین کنفرانس گفت: با توجه به اینکه آموزش به بیمارجزو نیازهای اساسی بیماران و داشتن اطلاعات کامل از سیر بیماری و درمان، جزو مهم ترین حقوق آنها است ،آموزش به بیماران ضرورت دارد.
 وی تصریح کرد: امروزه آموزش به مددجو از مهم ترین نقش ها و مسئولیت های مراقبتی پزشکان و پرستاران  است که در جهت ارتقاء و باز گرداندن سلامتی و سازگاری با اثرات بیماری عمل می کند.
 به گفته نصیر دیوانی ، درک از بیماری عامل مهمی در پیش بینی توانمندی افراد برای انجام رفتارهای سازگارانه محسوب می شودو بیمارانی که درک واضحی از وضعیت بیماری خود ندارند یا آموزش بعد ترخیص آنها مؤثر نباشد، ممکن است مکررا بستری شوند .
هدف از آموزش به بیمار کمک به فرد جهت بهبود زندگی، رسیدن به حداکثر رشد جسمی ـ روانی و تقویت اعتماد به نفس می باشد و پزشکان و پرستاران نسبت به سایر کارکنان کادردرمان بیشتر در تماس مداوم با بیمار و خانواده وی هستند و بنابراین بهتر می توانند نیازهای آموزشی بیماررا شناسایی و در جهت رفع آن بکوشند.
این کنفرانس آموزشی با همکاری واحد آموزش و پژوهش بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران وانجمن علمی آموزش پزشکی ایران  با عنوان " آموزش به بیمار با رویکرد ارتباط پزشک و بیمار"  برگزار شد.
۷ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۱۰

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید