سال رونق تولید 
امروز پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ ۲۲:۲۲

 

 این مرکز به صورت شبانه روزی و در تمامی روزهای هفته  آماده خدمت رسانی به کارکنان و خانواده های محترم آنان است.

رئیس مرکز : دکتر محسن پرهیزگار

رئیس امور اداری و مالی : مرتضی دهقان پور
 
 آدرس : خیابان دماوند ، چهارراه خاقانی ، ابتدای خیابان خاقانی ، مرکز بهداشتی و درمانی فجر

تلفن مستقیم : 77430338 – 77430336 - 77430332

تلفن داخلی : 36512

فکس : 77430340

پست الکترونیک : fajr.clinick@gmail.com

 

 

شنبه تا چهار شنبه

صبح

خانم دکتر اسدیان

اطفال

فـجـر

یکشنبه ، سه شنبه

صبح

آقای دکتر منفرد

جراحی

شنبه

صبح

خانم دکتر غفوری

زنان

چهارشنبه

صبح

خانم دکتر ملا صالحی

دو شنبه

صبح

خانم دکتر شفیقیان

یکشنبه 10 به بعد

صبح

خانم دکتر نظری

قلب

-

-

-

پوست

دوشنبه و چهار شنبه

صبح

خانم دکتر قاسمی

داخلی

یکشنبه و سه شنبه

صبح

آقای دکتر شیرالی

اعصاب و روان

دوشنبه و چهارشنبه

صبح

آقای مهران میرزایی

اپتومتری

شنبه

عصر

آقای علی مصطفوی

تغذیه

شنبه و یکشنبه و چهار شنبه

صبح

خانم الناز شهرابی

شنبه و دوشنبه

صبح

خانم مصطفایی

مشاوره

سه شنبه و پنج شنبه

صبح

خانم هدایت منش

چهارشنبه

صبح

آقای دکتر حکمت

چشم

یکشنبه

صبح

آقای دکترسامانی

ENT