اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ ۲۳:۴۰

 

مرکز سلامت خانواده قدس

این مرکز در تمام روزهای هفته جز جمعه ها و ایام تعطیل آماده خدمت رسانی به کارکنان و خانواده های محترم آنان است.
   
رییس مرکز : دکتر ناصر کاظمیان

رییس امور اداری و مالی : پنجعلی طاهرپور

آدرس : میدان گمرک ، خیابان شهید زربافیان ، مرکز بهداشتی و درمانی قدس

تلفن مستقیم : 55567522 – 55645252

تلفن داخلی : 36252

فکس : 55656363

پست الکترونیک: ghods.clinick@gmail.com


 

  برنامه روزانه کلینیک های عمومی، تخصصی و پاراکلینیک درمانگاه قدس

نام کلینیک

شنبه

یکشنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه


پنجشنبه

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت


پزشک خانواده


دکتر جزایری

 

دکتر شریف پور16-8


16-8


دکتر جزایریدکتر شریف پور16-8


16-8


دکتر جزایریدکتر شریف پور


16-8


16-8


دکتر جزایری

 


دکتر شریف پور16-8


16-8


دکتر جزایریدکتر شریف پور16-8


16-8


دکتر جزایری

 

دکتر شریف پور


16-8


16-8

دندانپزشکی

دکتر محمدخانی

12-8

دکتر محمدخانی

12-8

دکتر هاشمی

12-8

دکتر محمدخانی

12-8

دکتر محمدخانی

12-8

-

زنان و زایمان

-

-


دکتر طاووسیان

12-8

-

-


دکتر طاووسیان

12-8

-

--

 


کودکان


-

-

دکتر پیشیار

13-8

-

-

دکتر پیشیار

13-8

-

--


اعصاب و روان


-

-

دکتر خدرزاده

14-8

-

-

-

-

-

-


-


پوست


-

-

دکتر الماسی

10-8

-

-

-

-

-

--


داخلی

-

-

دکتر نیک اندیش

15.30-13.30

-

-

-

-

-

-


-

جراحی عمومی

-

-

-

-

دکتر منفرد

13-10

-

-

-

-


-


تغذیه

-

-

-

-


خانم فراهانی


15-8

-

-

-

-

 

 

 

 
-

کارشناس مامایی


خانم چهارده چریک

15-7


خانم چهارده چریک

15-7خانم چهارده چریک

15-7


خانم چهارده چریک

15-7


خانم چهارده چریک

15-7

 


خانم چهارده چریک
15-7

آزمایشگاه

خانم بزرگمهر

15-7

خانم بزرگمهر

15-7

خانم بزرگمهر

15-7

خانم بزرگمهر

15-7

خانم بزرگمهر

15-7

 

-

ادیومتری

-

-

-

-

آقای شرفی

15-8

-

-

آقای شرفی

15-8