سال رونق تولید 
امروز پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ ۲۱:۴۰  این مرکز  به صورت شبانه روزی و در تمامی روزهای هفته آماده خدمت به کارکنان صنعت نفت و خانواده های محترم آنان است.

رییس مرکز : دکتر محمد سلاسل

رییس امور اداری و مالی : صدراله اصغری

آدرس : میدان آزادی ، خیابان آزادی کوچه لعل آخر مرکز بهداشتی و درمانی آزادی

تلفن مستقیم :  66004165

 تلفن گویا:29-66081128  ،  3-66088684

 

تلفن داخلی : 36610 - 36359

فکس : 66045554

پست الکترونیک: 

azadi.clinick@gmail.com

 

 

روزهای کاری

شیفت

نام پزشک

نام کلینیک

نام مرکز

شنبه تا چهارشنبه

صبح

خانم دکتر غلام پور

اطفال

آزادی

یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه

صبح

خانم دکتر شفیقیان

زنان

دوشنبه

صبح

خانم دکتر کهنسال

شنبه

صبح

خانم دکتر ملا صالحی

یکشنبه و سه شنبه

صبح

آقای دکتر الماسی

پوست

یکشنبه

صبح

آقای دکتر سلیمی

ارولوژی

 

 

آقای دکتر مخلصی

گوارش

چهارشنبه

عصر

آقای دکتر خوشرفتار

ENT

چهارشنبه7 الی 19

صبح وعصر

آقای شرفی

ادیو متریست

شنبه ،یک ، دو و چهارشنبه

صبح

آقای دکتر پرویز اردونی

داخلی

سه شنبه 13 الی 16

عصر

یکشنبه و سه شنبه

صبح

آقای دکتر عطاری مقدم

اعصاب و روان

 

صبح

خانم دکتر حسینی

شنبه  ،یک شبنه ،سه شنبه چهارشنبه

صبح

خانم مینو نصیری

اپتومتری

دو شنبه

عصر

یکشنبه و سه شنبه

عصر

آقای دکتر منفرد

جراحی

چهار شنبه 30/15 الی 30/17

عصر

آقای دکتررزمجو

نورولوژی

یکشنبه

صبح

آقای دکتر خیاط زاده

آسم و آلرژی

چهارشنبه

صبح

آقای دکتر عبدی

ارتوپدی

شنبه ودوشنبه 30/8 تا 30/12

صبح

خانم دکتر نظری

قلب

دوشنبه و سه شنبه

صبح

آقای دکتر اخلاقی نیا

سونوگرافی

شنبه تا چهارشنبه

صبح

خانم حسینی

رادیو لوژی

دوشنبه

صبح

خانم دکتر شهابی

چشم پزشک

یکشنبه  ها یک هفته در میان

عصر

چهارشنبه و  پنجشنبه

عصر

آقای علی مصطفوی

تغذیه

شنبه تا دوشنبه و چهارشنبه

صبح

خانم مریم خراسانی

شنبه

صبح

دکتر شیما عطایی

مشاوره

دوشنبه و سه شنبه

صبح

خانم لیلا جبلی

چهارشنبه و پنج شنبه

صبح

خانم فاطمه مصطفایی