اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ۰۰:۱۸

مرکز سلامت خانواده پاسداران

 

 این مرکز به صورت دو شیفت و در تمامی روز های هفته به جز جمعه ها و ایام تعطیل آماده خدمت رسانی به کارکنان نفت و خانواده های محترم آنان است.

 ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از 8 الی 19 وپنجشنبه ها  از 8 الی 15

رئیس مرکز : دکتر محمد ابراهیم طهوری

رئیس امور اداری و مالی : اشکان رنجبر

آدرس : خیابان پاسداران ، بوستان نهم ، روبروی پلی کلینیک لبافی نژاد ، مرکز بهداشتی و درمانی پاسداران

تلفن مستقیم : 22777262

تلفن داخلی: 36508

فکس : 22777220پست الکترونیک: shariati.clinick@gmail.com 

 

 

برنامه روزانه کلینیک های عمومی، تخصصی و پاراکلینیک درمانگاه پاسداران

نام کلینیک

شنبه

یکشنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه


پنجشنبه

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت


متخصص داخلی


دکتر عباسی

 

 


10-8.30


-

-

-

-


دکتر عباسی

 

دکتر فضلی


10-8.30


17-15

-

-

-

-

متخصص قلب

-

-

دکتر حقوقی یکشنبه ها
17-15
با تعیین وقت قبلی

-

 

اطفال

-

-


دکتر طهوری


12-8.30

-

-


دکتر طهوری


12-8.30

-

-

-

-

-


پوست


دکتر لطفی

10-8

-

-

-

-

-

-

-

--


متخصص زنان


-

-

-

-

دکتر دادو

12-8.30

-

-

-

-


-


گوارش


-

-

دکتر مخلصی
(با تعیین وقت قبلی)

14.30-13.30

-

-

-

-

-

--


گوش، حلق، بینی

-

-

-

-

دکتر سامانی

11.30-9

-

-

-

-


-

اعصاب و روان

-

-

-

-

دکتر شیرالی

11-8.30

-

-

دکتر شیرالی

11-8.30


-


مشاوره روان شناسی

-

-

-

-

-

 

خانم هدایتی منش
(با تعیین وقت قبلی)
12-8

-

-خانم جبلی
(با تعیین وقت قبلی)12-8

 

 

 

 خانم جبلی
(با تعیین وقت قبلی)
12-8

کارشناس مامایی


خانم رستگارپور


12-8


خانم رستگارپور


12-8


خانم رستگارپور


12-8


خانم رستگارپور12-8


خانم رستگارپور12-8

 

 

کارشناس تغذیه

-

-

خانم جوان مردی

12-8

-

-

خانم جوان مردی

خانم شهرابی

12-8


12-8

-

-

 

-

ادیومتری

-

-

-

-

آقای شرفی

15-8

-

-

آقای شرفی

15-8