اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۷:۴۷

 

 این مرکز به صورت دوشیفت از ساعت ( 7 صبح الی 7 بعدازظهر ) و در تمام روزهای هفته به جز جمعه ها و ایام تعطیل در حال خدمت رسانی به کارکنان صنعت نفت و خانواد های محترم آنان است.


رییس مرکز : دکتر هاشم استرابی

رییس امور اداری و مالی : محمدرضا نجفی

آدرس : خیابان میدان امام حسین ، خیابان مازندران ،روبروی خیابان کفایی امامی- مرکز بهداشتی و درمانی امام حسین

تلفن مستقیم : 77502796 - 77507281

تلفن داخلی : 36311

فکس : 77506519

پست الکترونیک: emamhossein.clinick@gmail.com

 
 

 

برنامه روزانه کلینیک های عمومی، تخصصی و پاراکلینیک درمانگاه امام حسین(ع)

نام کلینیک

شنبه

یکشنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه


پنجشنبه

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت


عمومی


دکتر حدیث بابادی

 

دکتر هاشم استرابی


8-15.30


8-15.30


دکتر حدیث بابادی

 

دکتر هاشم استرابی


8-15.30


8-15.30


دکتر حدیث بابادی

 

دکتر هاشم استرابی


8-15.30


8-15.30


دکتر حدیث بابادی

 

دکتر هاشم استرابی


8-15.30


8-15.30


دکتر حدیث بابادی

 

دکتر هاشم استرابی


8-15.30


8-15.30


دکتر حدیث بابادی

 

دکتر هاشم استرابی8-15.30


8-15.30

کلینیک زنان


دکتر دادو


12-8

-

دندان پزشکی

دکتر وفایی

دکتر عشقی

دکتر حدائق

12-8

12-8
 
12-8

دکتر وفایی

دکتر عشقی

دکتر حدائق

12-8

12-8
 
12-8

دکتر وفایی

دکتر عشقی

دکتر حدائق

12-8

12-8
 
12-8

دکتر وفایی

دکتر عشقی

دکتر حدائق

12-8

12-8
 
12-8

دکتر وفایی

دکتر عشقی

دکتر حدائق

12-8

12-8
 
12-8

-

-

-


مشاوره روان شناسی


-

-

چرخشی

12-8

-

-

-

-

-

--


تغذیه


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


دکتر مصطفوی
12-8


اعصاب و روان


-

-

دکتر گلستانی

12-8.30

-

-

-

-

-

--


اطفال

-

-

دکتر پیشیار

12-8

-

-

دکتر پیشیار

12-8

-

-


-

واکسیناسیون

-

-

خانم بختیاری


12-8

-

-

خانم بختیاری


12-8

-

-


 -      


داخلی

-

-

-

-

-

-

-

-


دکتر نسرین قاسمی

13-8.30