اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۸:۳۴

 

 این مرکز به صورت دوشیفت از ساعت ( 7 صبح الی 7 بعدازظهر ) و در تمام روزهای هفته به جز جمعه ها و ایام تعطیل در حال خدمت رسانی به کارکنان صنعت نفت و خانواد های محترم آنان است.


رییس مرکز : دکتر هاشم استرابی

رییس امور اداری و مالی : محمدرضا نجفی

آدرس : خیابان میدان امام حسین ، خیابان مازندران ،روبروی خیابان کفایی امامی- مرکز بهداشتی و درمانی امام حسین

تلفن مستقیم : 77502796 - 77507281

تلفن داخلی : 36311

فکس : 77506519

پست الکترونیک: emamhossein.clinick@gmail.com

 
 

 

برنامه روزانه کلینیک های عمومی، تخصصی و پاراکلینیک درمانگاه امام حسین(ع)

 

 این مرکز به صورت دوشیفت از ساعت ( 7 صبح الی 7 بعدازظهر ) و در تمام روزهای هفته به جز جمعه ها و ایام تعطیل در حال خدمت رسانی به کارکنان صنعت نفت و خانواد های محترم آنان است.


رییس مرکز : دکترامیر رضا طریقی

رییس امور اداری و مالی : محمدرضا کلهر

آدرس : خیابان میدان امام حسین ، خیابان مازندران ،روبروی خیابان کفایی امامی- مرکز بهداشتی و درمانی امام حسین

تلفن مستقیم : 77502796 - 77507281

تلفن داخلی : 36311

فکس : 77506519

پست الکترونیک: emamhossein.clinick@gmail.com

 
 

 

برنامه روزانه کلینیک های عمومی، تخصصی و پاراکلینیک درمانگاه امام حسین(ع)

نام کلینیک

شنبه


دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه


پنجشنبه

پزشک

ساعت

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت


عمومی


دکتر حمیده میرزایی

 

دکتر امیر رضا  طریقی


8-15.30


8-15.30


8-15.30


8-15.30


 

دکتر هاشم استرابی


8-15.30


8-15.30


 

دکتر هاشم استرابی


8-15.30


8-15.30


دکتر حدیث بابادی

 

دکتر هاشم استرابی


8-15.30


8-15.30


دکتر حدیث بابادی

 

دکتر هاشم استرابی8-15.30


8-15.30

کلینیک زنان


دکتر دادو


12-8


     دکتر ملارضایی
 8-13  

دندان پزشکی

دکتر حدائق

12-8

12-8

دکتر حدائق

12-8

دکتر حدائق

12-8

دکتر حدائق
12-8

-

-

-


مشاوره روان شناسی


-

  هدایت منش

12-8

-

-

-

-

-

--


تغذیه


-

-

-

-

-

-

-

-

-


دکتر مصطفوی
12-8


اعصاب و روان


-

-

 دکتر اعتماد جهرمی

-

-

-

-

-

--


اطفال

-

-

 

-دکتر پیشیار

12-8

 

 

 

-دکتر پیشیار

-12-8


-