سال رونق تولید 
امروز یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۰۱:۰۹
 

پلی کلینیک فوق تخصصی بیمارستان صنعت نفت تهران


رئیس پلی کلینیک فوق تخصصی بیمارستان صنعت نفت تهران
دکتر سید فرهاد نکوئی
تلفن مستقیم
رئیس پلی کلینیک : 61637091

چارت پلی کلینیک