سال رونق تولید 
امروز یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۵۰
مرخصی پزشکان
نام و نام خانوادگی پزشک
 تاریخ مرخصی
   تخصص    کلینیک
 آقای دکترسوداگر 
98/04/18
لغایت
98/05/04
متخصص  آریتمی 
  قلب
 آقای دکتراشراقی
 98/04/19 لغایت
98/04/24
متخصص قلب
قلب
خانم دکتر رشید فرخی
98/03/02  لغایت
98/05/21 متخصص نفرولوژی
نفرولوژی
آقای دکتر  ابوتراب
 98/04/19  لغایت
 98/04/24 متخصص  نورولوژی
نورولوژی
آقای دکتر رفیعی
 98/04/17   لغایت  98/08/15 متخصص ENT
 ENT