اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۲:۰۹


مرخصی پزشکان

 

نام و نام خانوادگی


تاریخ


تخصص


کلینیک


دکتر عنایت اللهی


03/02/96 لغایت 15/02/96


متخصص ارتوپدی


ارتوپدی


دکتر ثابتی


96/02/05 لغایت 96/02/10


متخصص گوش ، حلق، بینی


ENT


دکتر شادابی


04/02/96 لغایت 09/02/96


متخصص گوش ، حلق، بینی


ENT


دکتر هاشمی


02/02/96 لغایت 15/02/96


متخصص قلب


قلب


دکتر حسن زاده


05/02/96 لغایت 09/02/96


نورولوژی


نورولوژی


دکتر جمالی


05/02/96 لغایت 09/02/96


متخصص چشم


چشم


دکتر قهرمانی نژاد


05/02/96 لغایت 08/02/96


متخصص قلب


قلب