اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ ۰۵:۱۴


مرخصی پزشکان

 

نام و نام خانوادگی


تاریخ


تخصص


کلینیک


دکتر شادابی


21/04/96 لغایت 31/04/96


متخصص
ENT


ENT


دکتر داوود آبادی


27/04/96 لغایت 04/06/96


متخصص ارتوپدی


ارتوپدی


دکتر غفاری


14/04/96 لغایت 01/05/96


متخصص ارتوپدی


ارتوپدی


دکتر جعفری نیا


27/04/96 لغایت 24/05/96


جراح عمومی


جراح عمومی


دکتر نیکویی


21/04/96 لغایت 31/04/96


جراحی ستون فقرات


جراحی ستون فقرات


دکتر
نادری


27/04/96 لغایت07/05/96


متخصص ارتوپدی


ارتوپدی


دکتر
سیدی


27/04/96 لغایت 08/05/96


متخصص اورولوژی


اورولوژی


دکتر ستوده


14/04/96 لغایت 31/05/96


متخصص قلب


قلب


دکتر حسن مرادی


27/04/96 لغایت 08/05/96


متخصص ارتوپدی


ارتوپدی


دکتر علیزاده


25/04/96 لغایت 30/04/96


متخصص قلب


قلب


دکتر حسن زاده


27/04/96 لغایت
01/05/96


متخصص نورولوژی


نورولوژی


دکتر پهلوان صباغ


27/04/96 لغایت 23/05/96


متخصص ارتوپدی


ارتوپدی


دکتر مجدی


21/04/96 لغایت 30/04/96


متخصص قلب و عروق


قلب


دکتر لطفی


27/04/96 لغایت 28/05/96


متخصص پوست


پوست