اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ ۰۷:۳۵


مرخصی پزشکان
نام و نام خانوادگی پزشک
 تاریخ مرخصی
   تخصص    کلینیک
  دکتر نادری
96/10/24
لغایت 97/01/31
متخصص ارتوپد    ارتوپدی
دکتر قوریانچی
96/10/19
لغایت 96/11/06
 متخصص پوست
 پوست و مو
 خانم دکتر میراب زاده
96/10/18
لغایت
96/11/22
 متخصص اعصاب و روان
 اعصاب و روان
 دکتر سوداگر
96/10/19 لغایت
96/10/24 متخصص قلب
قلب
دکتر پهلوان صباغ
96/10/20 لغایت 96/11/2 متخصص ارتوپدی
ارتوپدی
دکتر ظریف کار
96/10/19 لغایت 96/10/24 متخصص غدد
غدد