حمایت از کالای ایرانی
امروز سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ۰۷:۴۲
مرخصی پزشکان
نام و نام خانوادگی پزشک
 تاریخ مرخصی
   تخصص    کلینیک
آقای دکتر سوداگر
 97/11/17 لغایت 
97/12/03
متخصص آریتمی
 قلب
 خانم دکتر قاسمی
 97/09/25 لغایت 
 97/10/03 متخصص غدد اطفال 
غدد
 آقای دکتر صالحی
 97/11/17 لغایت 
97/11/22
متخصص گوارش
 گوارش
آقای  دکتر ال محمد
97/11/17  لغایت
97/11/22 متخصص  پوست
 پوست
خانم دکترکلانتری
97/10/29
 لغایت
97/11/12
متخصص  داخلی
داخلی
خانم دکتررشید فرخی
 97/10/16  لغایت 
 97/10/30 فوق تخصص نفرولوژی
 نفرولوژی
آقای دکتر  عنایت اللهی
 97/11/18  لغایت 
 97/11/28 متخصص  ارتوپدی
ارتوپد
آقای دکتر رفیعی 
 97/10/04   لغایت  97/10/09 متخصص روماتولوژی 
 روماتولوژی