اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۶:۵۲


مرخصی پزشکان

 

نام و نام خانوادگی


تاریخ


تخصص


کلینیک


دکتر عنایت اللهی


03/02/96 لغایت 15/02/96


متخصص ارتوپدی


ارتوپدی


دکتر
آل محمد


10/02/96 لغایت 11/02/96


متخصص پوست


پوست


دکتر نوردی


12/02/96 لغایت 17/02/96


نورولوژی


نورولوژی


دکتر هاشمی


02/02/96 لغایت 15/02/96


متخصص قلب


قلب


دکتر حسن زاده


12/02/96 لغایت 16/02/96


نورولوژی


نورولوژی