اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۲:۲۰


مرخصی پزشکان
نام و نام خانوادگی پزشک
 تاریخ مرخصی
   تخصص    کلینیک
 آقای دکتر نیکویی
96/08/24  لغایت  96/09/11 فوق تخصص ستون فقرات
ارتوپدی
  آقای دکتر عنایت الهی
96/08/25
لغایت 96/09/05
متخصص ارتوپدی    ارتوپدی
آقای دکتر جعفری
96/08/24
لغایت 96/09/01
 متخصص قلب
 قلب و عروق
  آقای دکتر علیزاده
 96/08/24 لغایت 96/08/29
  متخصص قلب
  قلب و عروق
  آقای دکتر آل محمد
96/08/24
لغایت 96/08/29
  متخصص پوست
پوست و مو 
 آقای دکتر ثابتی
96/08/30
لغایت
96/09/03
 متخصص ENT
 ENT
 آقای دکتر شاهسون
96/08/24
 لغایت 96/09/03
 متخصص هماتولوژی
 هماتولوژی
 خانم دکتر صمدی
96/08/24
لغایت
96/08/29
 متخصص روماتولوژی
 روماتولوژی
آقای دکتر سوداگر
96/08/24
 لغایت 96/08/28
 متخصص قلب
قلب و عروق
 خانم دکتر اطیابی
 96/08/09  لغایت 96/08/30
متخصص داخلی
داخلی
 آقای دکتر سپهری
 96/08/10
 لغایت  96/08/30
  متخصص قلب  قلب و عروق
 خانم دکتر رشید فرخی
 96/08/10
 لغایت  96/08/28
متخصص نفرولوژی
نفرولوژی