اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ ۱۳:۴۶


مرخصی پزشکان
نام و نام خانوادگی پزشک
 تاریخ مرخصی
   تخصص    کلینیک
  خانم دکتر قاسمی
97/02/26
لغایت 97/03/07
متخصص غدد اطفال    اطفال
خانم دکترجلالی
97/02/30
لغایت 97/03/8
 متخصص غدد
غدد
خانم دکتر رشید فرخی
97/03/09 لغایت 97/04/03 متخصص نفرولوژی
نورولوژی
خانم دکتر وفایی زاده
97/03/08 لغایت 97/04/04 متخصص آنکولوژی
آنکولوژی
آقای دکتر عنایت الهی
97/03/08
 لغایت 97/03/20
متخصص ارتوپدی
ارتوپدی
آقای دکترغریب
97/03/22
  لغایت  97/04/02 متخصص آنکولوژی آنکولوژی
آقای دکتر نیکویی
 97/03/07   لغایت  97/04/02 متخصص جراحی ستون فقرات جراحی 
آقای دکتر جعفری  97/03/11
  لغایت  97/03/27 متخصص قلب  قلب 
آقای دکترنادری  97/03/14
  لغایت 97/03/19 متخصص ارتوپدی ارتوپدی