اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ۰۰:۱۷

SICU2

 

نام بخش: SICU2

رئیس بخش: دکتر رضا شهرامی

سرپرستار بخش: فریبا منصوری زاده

شماره تماس بخش: 61636193

شرح فعالیت بخش:  مراقبت از بیماران پس از جراحی هایی نظیر ارتوپدی، لاپاراتومی، اورولوژی، جراحی فک و ...

  ارائه خدماتی نظیر : مانیتورینگ قلبی و تنفس بیمار، مراقبت از قسمت جراحی شده، مراقبت از بیماران اینتوبه، پانسمان روزانه، انجام گرافی های لازم، خارج کردن چسب یتوب های بیماران و انجام آزمایشات روزانه.

 

SICU