سال رونق تولید 
امروز یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۱۴

ICU OH

 

نام بخش: ICU OH

رئیس بخش: دکتر رضا شهرامی

سرپرستار بخش: فریبا منصوری زاده

شماره تماس بخش:61636192

شرح فعالیت بخش: مراقبت از بیمارانی که تحت عمل Cabg یا ترمیم دریچه های قلبی قرار گرفته اند و بیمارانی که پس از جراحی از اتاق عمل قلب به ICU OH منتقل شده و تا بهبودی کامل (تقریبا 7 روز) در این بخش تحت مراقبت هستند.

   ارائه خدماتی نظیر : مانیتورینگ قلبی و تنفسی، مراقبت از بیماران اینتوبه، پانسمان های روزانه، انجام گرافی های لازم، خارج کردن چسب یتوب های بیماران، انجام آزمایشات روزانه و ABG، فیزیوتراپی تنفسی، ارائه آموزش های لازم در مورد مراقبت های پس از عمل به بیماران و همراهان.

ICU OH