سال رونق تولید 
امروز یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۲۱

ICU داخلی

 

نام بخش: ICU  داخلی

رئیس بخش: دکتر رضا شهرامی

سرپرستار بخش: زهرا کاظمی

شماره تماس بخش: 61636221

شرح فعالیت بخش:  مراقبت و درمان از بیماران تنفسی، داخلی، انکولوژی، عفونی، نورولوژی، مسمویت ها، انجام کارهای اورژانسی (CVP،CPR) ، پیگیری تمامی اقدامات پاراکلینیکی و همینطور مانیتورینگ بیمارانی که از بخش های اورژانس یا داخلی مردان و زنان به این بخش منتقل می‌ شوند.

ارائه خدماتی نظیر:  استفاده از تشک‌های مواج برای بیماران، مانیتور دائمی وضعیت بیمار، استحمام بیماران، تغییر وضعیت و جابه جایی بیماران هر 2 یا 3 ساعت یکبار، ماساژ، مراقبت‌های پوستی، آموزش انجام کارهای مختلف درمانی به همراهان بیمار در هنگام ترخیص.


ICU  داخلی