سال رونق تولید 
امروز یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۲۳

همودیالیز

 

نام بخش:  همودیالیز

رئیس بخش: دکتر محمدرضا عباسی

سرپرستار بخش: فرنگ موری احمدی

شماره تماس بخش: 61636196- 61636326

 شرح فعالیت بخش: این بخش جزو بخش های سرپایی بوده و در دو شیفت صبح و عصر میزبان بیماران است. بیماران از کلینیک نفرولوژی یا بخش های بستری برای انجام دیالیز به این بخش منتقل می شوند.

همودیالیز