سال رونق تولید 
امروز یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۰۴

داخلی مردان

 

نام بخش: داخلی مردان (بخش 7)

رئیس بخش: دکتر محمد پیروزیان

سرپرستار بخش: شیرین سماط

شماره تماس بخش: 61636316


شرح فعالیت بخش:  مراقبت و درمان از بیماران تنفسی، داخلی، آنکولوژی، عفونی، نورولوژی، نفرولوژی، روماتولوژی، غدد، پیگیری تمامی اقدامات تشخیصی و درمانی.


ارائه خدماتی نظیر: 
استفاده از تشک‌های مواج برای بیماران استراحت مطلق، مانیتورینگ پرتابل، آموزش امور درمانی به بیماران و همراهان بیمار در بدو ورود یا هنگام ترخیص، استحمام بیماران در صورت نیاز، تغییر وضعیت و جابه جایی بیماران، فیزیوتراپی در بخش، اقدامات پاراکلینیکی.


داخلی مردان