سال رونق تولید 
امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۲۲:۲۱

داخلی زنان (بخش 8)


نام بخش:
 داخلی زنان (بخش 8)

رئیس بخش: دکتر محمد پیروزیان

سرپرستار بخش: پروانه علیزاده

موقعیت مکانی: طبقه اول دپارتمان

شماره تماس بخش: 61636441- 61636587

  شرح فعالیت بخش:  بستری بیماران داخلی، مراقبت و درمان از بیماران نورولوژی، آنکولوژی، عفونی، نفرولوژی، روماتولوژی و غدد.

  ارائه خدماتی نظیر:  انجام اقدامات تشخیصی و درمانی، مانیتورینگ پرتابل، آموزش به بیماران و همراهان در بدو ورود و هنگام ترخیص، فیزیوتراپی بیماران، تغییر وضعیت و جابه جایی بیماران، استفاده از تشک های مواج جهت بیماران، اتاق ایزوله و حضور دائمی کارشناسان تغذیه در بخش.

بخش 8