سال رونق تولید 
امروز یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۴۹

دی کلینیک

 

  نام بخش :  دی کلینیک

رئیس بخش: دکتر مهدی جعفری نیا

سرپرستار بخش: رضا صفایی

شماره تماس بخش:  61636663- 61636581


شرح فعالیت بخش:
بستری بیماران جراحی سرپایی و روزانه

 

   ارائه خدماتی نظیر : تمامی اعمال جراحی سرپایی که بیمار صبح بستری و عصر ترخیص می شود؛ از جمله جراحی های عمومی، اعصاب ، ارتوپدی، زنان، جراحی چشم، اورولوژی ، ENT   و ...

دی کلینیک