سال رونق تولید 
امروز یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۲۰

CCU2

 

نام بخش: CCU2

رئیس بخش: دکتر امیر حسین سامی الدبونی

سرپرستار بخش: جمال الدین قرنجیک

شماره تماس بخش: 61636198

شرح فعالیت بخش: مانیتورینگ بیست و چهار ساعته بیماران، کنترل آزمایشات خونی، مراقبت های پرستاری و پزشکی از بیماران قلبی طبق استانداردهای درمانی کشور.


ارائه خدماتی نظیر : پذیرش و مراقبت از بیماران قلبی از بدو پذیرش تا زمان ترخیص بر اساس استانداردهای بهداشتی - درمانی کشور، آموزش به بیماران در بدو ورود و حین بستری و زمان ترخیص.

CCU2