سال رونق تولید 
امروز یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۰۵

اعصاب و روان مردان

 

نام بخش: اعصاب و روان مردان

رئیس بخش:  دکتر عزت میراب زاده

سرپرستار بخش: محمد تقی اختری

شماره تماس بخش: 61636340 - 61636924

 

شرح فعالیت بخش: بستری بیماران اعصاب و روان با تشخیص های مختلف ، مراقبت های عمومی، انجام مشاوره و ارائه گزارش وضعیت روزانه جسمی و روحی بیمار.

 

  ارائه خدماتی نظیر : بستری و تحت نظر بودن بیماران، مشاوره های اعصاب و روان، تست های تشخیصی.

اعصاب و روان مردان